Hvorfor jeg er på nett.


Hele verden som 
arbeidsområde

Ja, hvorfor er jeg på nett..??
En kan vel først og fremst si det slik; hvorfor ikke jeg når nesten alle andre er det.?!

    Jeg har holdt på med data siden 1986, prøvet og feilet med systemer, programvare og oppbygging/ oppsett av maskiner hele denne tiden.
Har utdannelse innen elektronikk, digitalteknikk og datakommunikasjon, og den eneste måten for meg til å holde dette ved like,
var å følge med i utviklingen, jobbe med problemstillinger og sette meg inn i nye systemer etterhvert som disse kom på markedet.

    Man ser imidlertid at man ikke behøver å ha noen særlig innsikt i hva databehandling innebærer og generell bruk av datasystemer før man legger seg ut på 'nettet',
men viktigheten av å ha noe å bidra med, er for meg interessant ved bruk av Internett.

    For all del,...man finner utrolig mange fine og gjennomtenkte oppslag i form av hjemmesider på nettet hver eneste dag.
Sistnevnte vil nok ikke mine sider bære særlig preg av i første omgang, men heller la dette være et forsøk på å dele mine interesser/ hobbyer med andre.

    For noen av dere vil nok deler av min hobby være kjent, men for andre helt ukjent. For de som synes hobbyen virker interessant,
vil med dette få mulighet til å bli bedre kjent med dette og videre få hjelp til å komme igang selv, både i form av info på mine sider
og evnt. ved hjelp av linker til andre sider som omhandler samme emne.

    For meg har Internett frem til idag vært et nyttig og gledesspredende hjelpemiddel i form av kommunikasjon mellom både kjente og ukjente mennesker.
Dette har også skaffet meg mange venner rundt omkring i verden.

    Jeg har også p.g.a. dette nylig fått muligheten til å begi meg ut i den store verden for å besøke en av mine venner.
Dette bidro også til en utvidelse av min vennekrets betraktelig. En tur jeg aldri vil glemme og som jeg kan takke Internett for.

Mange forespørsler fra andre med hjemmeside på 'nettet' med etterlysning av min side, er vel også en av grunnene til at jeg er med på 'gamet'.
Håper du/ dere finner glede og nytte av mine sider.

Øivind.
 

Øivind Bakklund - 2021