Min hobby.AMATØRRADIO

En hobby uten grenser

Her vil jeg fortelle om min lidenskapelige hobby, som er amatørradio. Endel av dere har nok hørt litt om amatørradio, men vet ikke riktig hva det går ut på.

Jeg skal her prøve å fortelle litt om denne hobbyen, som jeg på mange måter vil betrakte som en 'grensebrytende' hobby. For det første p.g.a. at denne hobbyen er kontaktskapende utover landegrensene i tillegg til at man får muligheten til å utvide sin horisont hva dagens teknikk og kommunikasjons-muligheter angår.
                    to_topp.gif (4726 bytes)