AMATØRRADIO

En hobby uten grenser


Her får du en liten presentasjon i form av bilder og tekst fra min 'shack' (radiorom)
og litt om hvordan jeg driver denne hobbyen.
I tillegg vil du her finne litt om hva slags utstyr som radioamatører bruker,
i form av både radioutstyr, antenner og annet utstyr tilknyttet amatørradio
som gjør det mulig å utvide kommunikasjons-mulighetene.
 
 

Her er endel bilder fra mitt album:

BILDE 1:
HF-ustyr (kortbølge), VHF og PC for datakommunikasjon.
 
BILDE 2:
Nærfoto av det samme utstyret.
 
BILDE 3:
I kontakt med en annen stasjon på HF. SlowScanTV overføring. (Stillbilde)
 
BILDE 4:
Ute på sambands-oppdrag. Her testes data-kommunukasjon med mobilt utstyr.
BILDE 5:
På samme oppdrag, men her vises endel av utstyret som brukes litt bedre.
BILDE 6:
Typiske antenner som brukes til samband på HF (Kortbøle - retn.virk.)
Antennen tilhører radioamatør LA2IR.
BILDE 7:
Typiske antenner som brukes til samband på VHF.Dette er en
Yagi-antenne. (Retnings-virkende)
BILDE 8:
En annen type antenne for VHF, såkalte vertikale antenner. (Rundstrålende)
 
BILDE 9:
Her er min nye 'shack' (radiorom). Her er det også kommet nytt utstyr.
 
BILDE 10:
Min gamle HF-stasjon, 
Kenwood TS-430S (brukes nå som mobilstasjon)
.
FLERE BILDER
Lenger nede på siden!!
BILDE 11:
Dette er min nye HF-stasjon,
Kenwood TS-850SAT

Som tidligere nevnt, finnes det mange måter å drive denne hobbyen på.
For å nevne noen av mulighetene, kan man med enkle elektroniske enheter i tillegg
til radioutstyret kommunisere med andre ved bruk av datamaskinen.


En utbredt form for data-kommunikasjon er 'packet'-radio, en overførings-metode
som skjer ved at datamaskinens 'språk' oversettes til lydsignaler og overføres
trådløst via radio og til en annen radioamatør.
Dette systemet brukes over hele verden av radioamatørene og meldinger kan sendes
frem og tilbake via såkalte 'noder' (knutepunkt) som radioamatørene står ansvarlige for.

 En annen form for dataoverføring er det vi kaller SSTV - SlowScan TV.
Dette er overføring av bilder (i farger med høy oppløsning) ved hjelp av radiosignaler.
Med SlowScan menes, at bildet som sendes fra den ene stasjonen,
'scannes' på skjermen og sendes til motstasjonen for så å bli tegnet i 'slow motion'
på mottakerens skjerm.


En videreutvikling av denne formen for kommunikasjon er også ganske utbredt
i enkelte radioamatør-kretser, og kalles ATV (Amatør-TV).
Dette er overføring av levende bilder, som på vanlig TV.


Her er noen bilder som omhandler data-kommunikasjon og diverse.
BILDE 12:
Her ferdig-stilles og testes et Interface for overføring av SlowScan.
(Her praktiseres elektronikk)
BILDE 13:                      BILDE 14:
Det ferdige produkt.
Interface'et består av kun noen få komponeneter og er enkelt å bygge.
BILDE 15:
Her ser du en skjema-tegning av samme Interface'et. Det kobles mellom PC'en og radiosenderen.
 BILDE 16:
Skjermbilde av programmet som jeg bruker ved SSTV. Programmet som her brukes, krever bruk av det tidligere omtalte Interface.
 BILDE 17:
Oppdrag utført.
Evaluerings-møte etter endt sambands oppdrag på Engavågen i Meløy.
LA2HAA, LA2DIA, LA6YK, LA7UFA, LA1BCA, Torbjørn Liland, (LA3GF [silent key]).
BILDE 18:
Her er skjermbilde av et program som benytter seg av lydkortet i maskinen som modulator/demodulator.
BILDE 19:
Bilde fra Speider-JOTA på Fauske -97.
Operatør: LA4BHA - Ronald.
Speidere fra Tverlandet.
Bilder fra den årlige Speider-JOTA
(Jamboree On The Air)
BILDE 20:
Matpause på Speider-JOTA.
LA2HAA - Johannes og 
LA4BHA - Ronald i bakgrunnen.
LA2ZAA - Erling i forgrunnen. 
Øivind Bakklund - 1999